Den nye persondataforordning.

I henhold til lovgivningen i EU – den såkaldte GPDR – skal vi som forening sikre, at vi behandler alle de data som vi har på vores medlemmer sikkert og forsvarligt.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ishøj Tennis & Padel Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontakt: Ishøj Tennis & Padel Klub, bestyrelsen

Adresse: Vejledalen 17, 2635 Ishøj

CVR: 85833316

Website: www.ishoej-tennisklub.dk

Data

De data vi har på de enkelte medlemmer er:

Navn, Adresse, Fødselsdato, Telefonnummer, E-mail adresse, Indmeldelsesdato og Køn.

Vi udleverer data til Ishøj kommune i forbindelse med ansøgning om årligt medlemstilskud, ligesom vi i forbindelse med idrætsaktivitet videregiver oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Efter udmeldelse opbevarer vi data i 12 mdr. hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.